Hoogstwaarschijnlijk verhuizing Gemertse brandweerkazerne

Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel laat onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe brandweerkazerne te bouwen aan de dorpsrand. Die plaats moet wel zo gelegen zijn dat de brandweerlieden toch op tijd bij calamiteiten kunnen zijn. Een van de mogelijke plaatsen die worden genoemd is de West-Om.

De vrijwillige brandweer, met 21 personen, is nu gevestigd in de kazerne aan de Cortenbachstraat, midden in Gemert. De kazerne naast de gemeentewerf stamt uit 1930 en is niet alleen wat verouderd maar ook te ruim geworden. Stonden er in het verleden nog twee tankspuitauto’s, nu is dat er nog maar eentje.

Werf en kazerne staan nu midden tussen de woonhuizen. Het ligt dan ook voor de hand dat, wanneer beide worden verplaatst naar elders, er woningen op die plek worden gebouwd. Maar de gemeenteraad vindt het nog te vroeg om hierover iets te zeggen. Men wacht het onderzoek af.

Behalve in Gemert-dorp zijn er in de gemeente nog twee andere dorpskernen met een eigen brandweerkorps. Het gaat dan om De Rips met zeventien en Bakel met achttien vrijwilligers.

Bron: Eindhovens Dagblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties