Iconen van het platteland – reizende expositie

Al vanaf 15 juli is de reizende expositie ‘Iconen van het platteland, historische boerderijen op weg naar de toekomst’ te zien in het Boerenbondsmuseum in Gemert: een bijzonder museum dat een weergave is van een Brabants dorp aan het begin van de vorige eeuw. De tentoonstelling is er nog tot 27 augustus.

Het Boerderijenfonds is een fonds met als doel het stimuleren van het behoud en gebruik van agrarisch erfgoed, ter bevordering van een toekomstbestendig platteland. Het Boerderijenfonds richt zich op projecten die een voorbeeld zijn van een waardevolle herbestemming van agrarisch erfgoed. Bij deze projecten is er oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er meerwaarde door nieuwe (maatschappelijke) functies èn wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd.

Omroep Centraal had ter plaatse een interview met Marieke van Bommel van het Boerderijfonds. U kunt de opnamen bekijken op onze Website en op YouTube. Ook zal het te zijner tijd te zien zijn op tv op onze zenders.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties