Informatiebijeenkomst uitbreiding industrieterrein Bolle Akker en Ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost op 12 december

De gemeente heeft grond gekocht ten zuiden van het industrieterrein Bolle Akker in Bakel. Het is de bedoeling dat deze grond wordt gebruikt voor de uitbreiding van het industrieterrein. De gemeente noemt dit plan Bolle Akker II. De ontwikkeling van Bolle Akker II staat hoog op de prioriteitenlijst van het college.

Na drie openbare bijeenkomsten in Bakel is het ontwerpbestemmingsplan gereed. Tevens is er een ontwerp-ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost gemaakt. Deze twee plannen wil de gemeente graag presenteren. Hiervoor is er op 12 december 2023 vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst in Grand Café Zaal ’t Viltje, Dorpsstraat 22 in Bakel. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het tot stand komen van de plannen en de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Bolle Akker II en de ontwerp-ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost. Beide plannen liggen vanaf 13 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider R. Oude Griep via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Bolle Akker II’, of bel naar ons algemeen telefoonnummer (0492) 378 500.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties