IVN Bakel: Lezing Boerenlandvogels

Het wordt steeds stiller op de akkers, graslanden en erven. Het leefgebied voor tal van bijzondere vogelsoorten die alleen daar kunnen leven: weidevogels als de kievit, grutto en wulp en akkervogels zoals patrijs en gele kwikstaart, maar ook soorten als steenuil, kerkuil en boerenzwaluw.

Al deze soorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten en kunnen ze wel wat hulp gebruiken.

Marco Renes werkt sinds 1994 voor Brabants Landschap. Hij is gebiedsmedewerker soortenbescherming bij het Coördinatiepunt en houdt zich bezig met advisering en ondersteuning van de vrijwilligersgroep uilenbescherming en weide- en akkervogelbescherming.

Op 22 februari geeft hij om 19.30 uur een lezing over boerenlandvogels in het IVN-gebouw van Gemert-Bakel, Geneneind 2a in Bakel.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties