Joke Abbring nieuwe directeur-bestuurder Goed Wonen

Op 4 juni 2024 neemt Hans Vedder afscheid als directeur-bestuurder van Goed Wonen Gemert en van de Goed Wonen gemeenschap. Hans heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor Goed Wonen, voor de huurders en de medewerkers. Daarvoor zijn wij hem als Raad van Commissarissen zeer erkentelijk.

In de afgelopen maanden is in opdracht van de Raad van Commissarissen een wervings- en selectietraject doorlopen om te komen tot een passende opvolger. De stichting Huurdersbelangen, het managementteam en de OR van de organisatie hebben actief aan de werving deelgenomen. Het heeft geleid tot een unanieme voordracht en benoeming van een kandidaat, waarbij ook door de Autoriteit Wonen inmiddels positief is geoordeeld. Daarom zijn we blij om Joke Abbring als nieuwe directeur-bestuurder van Goed Wonen Gemert te mogen presenteren.

Joke Abbring heeft jarenlange ervaring als leidinggevende en toezichthouder in de corporatie- en zorgsector, veelal bij organisaties in de regio Noord-Brabant. De laatste drie jaar was zij directeur-bestuurder bij Wonen Vierlingsbeek. Een kleine lokaal sterk verankerde corporatie, werkzaam in een zestal kernen in de gemeente Land van Cuijk.

Hoewel het moeilijk is om een bestuurder met de verdiensten van Hans Vedder op te volgen hebben wij vanuit de Raad van Commissarissen er alle vertrouwen in dat het Joke gaat lukken om samen met de organisatie het werk van Hans voort te zetten, en daarbij eigen accenten te leggen in het belang van de bewoners van de gemeente Gemert-Bakel.

Namens de Raad van Commissarissen
Bart van der Cammen

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties