Jubilarissen gehuldigd tijdens ledenvergadering GWV

Op donderdag 19 maart werd de 52e Algemene Ledenvergadering van Zwemvereniging Gemertse Watervrienden gehouden bij de Eendracht. Met leden vanuit alle gelederen van de vereniging was de opkomst zoals elk jaar weer goed. Zoals gebruikelijk werden de verslagen van de verschillende commissies gepresenteerd. De Jeugdcommissie presenteerde de gehouden activiteiten in beeld en woord. Ook stond de Technische Commissie klaar om een opsomming te geven over het aantal diploma’s van het Zwem-ABC tot aan Zwemvaardigheid, Survival, Snorkelen en jeugdduiken – in 2023 maar liefst 250 diploma’s in totaal. Na de presentaties heeft het bestuur het beleid voor 2024 verduidelijkt en de ALV om goedkeuring hiervan gevraagd.

Inmiddels traditiegetrouw wordt in het tweede gedeelte van de vergaderingen overgegaan op de huldigingen. Dit jaar waren de jubilarissen José Aben, Henriëtte Keursten, Willemien Jans-Beeke, Martha Ketelaars en Gerdine Vereijken (ontbreekt op de foto), allen 25 jaar lid van de vereniging.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties