Natuurbegraven

De gemeente Gemert-Bakel wil binnen haar gemeentegrenzen ruimte bieden aan nieuwe vormen van begraven. De laatste jaren is er meer vraag naar natuurbegraafplaatsen en de gemeente wil initiatiefnemers hier in faciliteren. De gemeente denkt dat natuurbegraven en de daarbij horende vergroting van de biodiversiteit p­assend is bij de groene uitstraling van de gemeente. Tevens draagt natuurbegraven bij aan een groene uitstraling en beleving. 

Op 14 december 2023 is het beleid vastgesteld in de raadsvergadering. De gemeenteraad wil ruimte bieden aan twee natuurbegraafplaatsen en wil dat het beleid na drie jaar wordt geëvalueerd. Er is ruimte voor één natuurbegraafplaats in Bakel, Milheeze of De Rips. Daarnaast kan er één natuurbegraafplaats gerealiseerd worden in Gemert, De Mortel, Handel of Elsendorp.

Er is een toetsingskader opgesteld om te kunnen beoordelen welk initiatief de meeste meerwaarde heeft voor de omgeving en dus toestemming krijgt voor het realiseren van een natuurbegraafplaats. 

Geïnteresseerden kunnen een plan indienen bij de gemeente tot 15 juli 2024. Na deze datum worden de plannen door de gemeente getoetst en ontvangen de initiatiefnemers een bericht over de verdere procedure. De kaders voor natuurbegraven kun je vinden op www.gemert-bakel.nl/beleidsnotas

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Bisschop vormt vormelingen 31 mei 19:00 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties