Live uitzending Commissie Financiën en Bestuur

Op dinsdag 16 januari 2024 vergadert de Commissie Financiën en Bestuur van 19:30 – 22:30 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 28 november 2023; Mededelingen College van B&W; Vaststelling grondprijzen bouwkavels 2024

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties