Live uitzending Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Op woensdag 17 januari 2024 vergadert de Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) van 19:30 – 22:30 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 29 november 2023; Mededelingen College van B&W; Centrumplan Milheeze; Vaststellen bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert; Vaststelling bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert; Regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport; Groenstructuur en beleidsplan; Aanvraag omgevingsvergunning oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert; Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument.


Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties