Live uitzending Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Op donderdag 18 januari 2024 vergadert de Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs van 19:30 – 22:30 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 30 november 2023; Mededelingen College van B&W; Nieuwbouw Commanderij College (Macropedius); Renovatie theaterzaal De Eendracht; 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020; Wijziging GR Reiniging Blink vanwege uittreden PreZero; Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Smartpark 2024; Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen (GR).


Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties