Live uitzending Commissievergadering

Op  donderdag 23 mei 2024 is de vergadering van de Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs van 19:30 – 23:00 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere:  

Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 25-04-2024, Ontwerpbegroting Senzer 2025 en meerjarenraming 2026-2028, Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GR Peelgemeenten, Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO, Ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost, Begroting GR Metropoolregio Eindhoven 2025, Wijziging GR Metropoolregio Eindhoven, Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen (GR)

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 27 juni 16:00 uur.

Raadsvergadering 4 juli 19:30 uur.

Advertenties