Live uitzending Commissievergadering

Op  dinsdag 21 mei 2024 is de vergadering van de Commissie Financiën en Bestuur van 19:30 – 23:00 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 26 maart 2024, Ontwerpbegroting 2025 VRBZO, Ontwerpbegroting 2025 BSOB, Definitieve wijziging GR BSOB, Ontwerpbegroting 2025 ODZOB en meerjarenraming 2026-2028.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 27 juni 16:00 uur.

Raadsvergadering 4 juli 19:30 uur.

Advertenties