Live uitzending commissievergaderingen

De eerstvolgende vergaderingen van de commissie Financiën en Bestuur, de commissie Ruimte & Mobiliteit en de Commissie Sociaal Domein, sport en Mobiliteit staan gepland op respectievelijk dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 november. De aanvangstijd van de raadscommissies is 19.30 uur.

Publiek is welkom, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv en de tv-kanalen.

Dinsdag 28 november – Financiën en Bestuur, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 10 oktober 2023, Lijst met toezeggingen, Mededelingen College van B&W, Tweede financiële rapportage 2023, Tweede actualisatie bouwgrondexploitatie 2023 en parameters bouwgrondexploitatie 2024, Belasting en legesverordening 2024, Wijziging GR BSOB, Tweede bestuursrapportage 2023 en ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 BSOB, Aanbestedingsbeleid.

Woensdag 29 november – Ruimte en Mobiliteit, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 11 oktober 2023, Lijst met toezeggingen, Mededelingen College van B&W, Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit “lichte GR”, Bestemmingplan reparatie GB Buitengebied 2021, Gemeentelijk Watertaken Plan, Kaders natuurbegraven, Wijziging GR ODZOB 2024, Actualisatie boerderijsplitsing.

Donderdag 30 november – Sociaal Domein, Sport en Onderwijs, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 12 oktober 2023, Lijst met toezeggingen, Mededelingen College van B&W, Macropedius College, Zienswijze meerjarenbeleidsplan Senzer, Re-integratieverordening participatiewet, Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2023, Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties