Live uitzending Raadsvergadering 1 februari 2024

Op de agenda staat:

 • Vaststelling grondprijzen bouwkavels 2024 (incl. toelichting op de nieuwe systematiek)
 • Regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport (bussen)
 • Centrumplan Milheeze
 • Vaststellen bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert
 • Vaststelling bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert
 • Groenstructuur en beleidsplan
 • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert
 • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument
 • Nieuwbouw Commanderij College
 • Renovatie theaterzaal De Eendracht
 • 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • Wijziging GR Reiniging Blink vanwege uittreden PreZero
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Smartpark 2024

De aanvangstijd van de raadsvergadering is in principe 19.30 uur, tenzij er veel bespreekpunten zijn, dan kan het aanvangstijdstip worden vervroegd. Op de website van de gemeente vind je de laatste informatie.

Ook hier is publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda met bijlagen staat op onze website: https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl/

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties