Live uitzending raadsvergadering 11 april 2024

Op donderdag 11 april 2024 is de vergadering van de Gemeenteraad van 19:30 – 23:00 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 14 maart 2024; Benoeming en beëdiging nieuw commissielid LR; Benoeming lid werkgeverscommissie; Aanwijzen nieuw lid regiegroep Gezamenlijke Rekenkamer; Wijziging GR Peelgemeenten; Herziening financieringsafspraken gemeente – Stichting Golfbaan De Stippelberg; Integraal Huisvestingsplan; Regionale mobiliteit: concept mobiliteitsvisie MRE; Wensen en bedenkingen voorwaarden beslissing op bezwaar huisvesten expats Rooye Asch.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Bisschop vormt vormelingen 31 mei 19:00 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties