Live uitzending raadsvergadering 14 december

Op donderdag 14 december 2023 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in de raadszaal van het gemeentehuis.

Omroep Centraal TV zendt de vergadering live uit via onze kanalen op de tv en YouTube.

Op de agenda staat onder andere het volgende:

Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergaderingen van 26 oktober 2023 en 9 november 2023; Aanstelling commissievoorzitters en voorzitters beeldvormende avond; Aanwijzen plaatsvervangend griffier; Gedragscodes 2024; Verlenen ontslag commissieleden; Tweede actualisatie bouwgrondexploitatie 2023 en parameters bouwgrondexploitatie 2024; Belasting- en Legesverordening 2024; Tweede bestuursrapportage 2023 en ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 BSOB; Aanbestedingsbeleid; Zienswijze meerjarenbeleidsplan Senzer; Re-integratieverordening participatiewet; Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2023; Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit “lichte GR”; Tweede financiële rapportage 2023; Kaders natuurbegraven; Bestemmingplan reparatie GB Buitengebied 2021; Gemeentelijk Watertaken Plan.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties