Live uitzending Raadsvergadering 14 maart

Op donderdag 14 maart 2024 is de vergadering van de Gemeenteraad van 19:30 – 23:00 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Verslag commissievergaderingen (Concept verslag Commissie Financiën en Bestuur 27 februari 2024 en Concept verslag Commissie Ruimte en Mobiliteit 28 februari 2024); termijnplanning; Gewijzigde GR VRBZO; Gunning aanbesteding accountant boekjaar 2024 en verder; Rechtmatigheid jaarrekening 2023; Zienswijze Kadernota 2025 GR BSOB; Wensen en bedenkingen voorwaarden beslissing op bezwaar huisvesten expats Rooye Asch; Handelingskader participatieve gemeente Gemert-Bakel; Zienswijze ontwerp gewijzigde GR BSOB.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties