Live uitzending raadsvergadering 21 september

Op donderdag 21 september 2023 van 19.30 tot 23.00 uur vergadert de gemeenteraad weer in de raadszaal van het gemeentehuis. Omroep Centraal TV zendt de vergadering live uit via onze kanalen op de tv en YouTube.

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 6 en 13 juli 2023, Benoemen en beëdiging commissieleden (per acclamatie), Aanbesteding accountancydiensten 2024 (per acclamatie ), Wijziging van de gemeenschappelijke regeling BSOB, Nota Grondbeleid, Bestemmingsplan ‘Roessel 2’.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties