Live uitzending Raadsvergadering 26 oktober

Op donderdag 26 oktober 2023 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in de raadszaal van het gemeentehuis. Omroep Centraal TV zendt de vergadering live uit via onze kanalen op de tv en YouTube.

Op de agenda staat onder andere:

Termijnplanning, Verordening rechtspositie raad- en commissieleden, Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding 2024, Controle verordening 2023, Zienswijze ontwerp gewijzigde GR MRE, Zienswijze ontwerp GR VBRZO, Derde wijziging APV in verband met Omgevingswet, Verordening Nadeelcompensatie, Zienswijze ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, Grondstoffenbeleid 2024-2030 en uitvoeringsprogramma 2024-2026, Besluiten Omgevingswet inzake adviesrecht, delegatie & participatie, Zienswijze ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties