Live uitzending vergadering Commissie Financiën en Bestuur

Op dinsdag 27 februari 2024 vergadert de Commissie Financiën en Bestuur van 19:30 – 22:30 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 16 januari 2024, Handelingskader participatieve gemeente Gemert Bakel, Gewijzigde GR VBRZO, Zienswijze ontwerp gewijzigde GR BSOB, Zienswijze Kadernota 2025 GR BSOB, Rechtmatigheid jaarrekening 2023, Gunning aanbesteding accountant boekjaar 2024 en verder.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties