Live uitzending vergadering Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Op woensdag 27 maart 2024 vergadert de Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) van 19:30 – 22:30 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 28-02-2024, Regionale mobiliteit: concept mobiliteitsvisie MRE, Onderlegger – beleid voor opvang asielzoekers en statushouders arbeidsmigranten, Wensen en bedenkingen voorwaarden beslissing op bezwaar huisvesten expats Rooye Asch.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Bisschop vormt vormelingen 31 mei 19:00 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties