Live uitzending vergadering Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Op donderdag 28 maart 2024 vergadert de Commissie Financiën en Bestuur van 19:30 – 22:30 uur.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via Omroep Centraal TV, die de vergadering live zal uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 18-01-2024, Integraal Huisvestingsplan, Wijziging GR Peelgemeenten, Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties