Live uitzending vergadering Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Op donderdag 20 oktober 2022 is er van 20:00 – 22:00 uur een vergadering van de Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs. Omroep Centraal TV zal deze live uitzenden.

Op de agenda staat o.a.: Presentatie GR Peelgemeenten over Beschermd Wonen, Tegemoetkoming extra middelen LCI Kunstlokaal – Verkiezingen, Begroting 2023 m.b.t. deze commissie.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergaderingen Dinsdag 29, woensdag 30 november. Donderdag 1, December  aanvang 20:00 uur.

Advertenties