Live uitzending vergadering raadscommissies

De eerstvolgende vergaderingen van de commissie Financiën en Bestuur en de commissie Ruimte & Mobiliteit staan gepland op dinsdag 5 en woensdag 6 september 2023. De aanvangstijd van de raadscommissies is 19.30 uur.

Publiek is welkom, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv en de tv-kanalen.

Spreekrecht – wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dit kan zowel gaan over de geagendeerde onderwerpen als onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld dit dan uiterlijk 24 uur van te voren aan via griffie@gemert-bakel.nl.

Dinsdag 5 september – Financiën en Bestuur, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 20 juni 2023, Termijnplanning, Aanbesteding accountancydiensten 2024, Wijziging van de gemeenschappelijke regeling BSOB, Nota grondbeleid. 

Woensdag 6 september – Ruimte en Mobiliteit, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 21 juni 2023, Termijnplanning, Bestemmingsplan ‘Roessel 2’, Ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost

Donderdag 7 september 2023 – Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

De commissievergadering Sociaal Domein van 7 september 2023 komt te vervallen.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties