Meerderheid raad voor bouw bij kasteel

Donderdag 1 februari had de gemeenteraad zo’n drukke agenda dat enkele bespreekpunten werden uitgesteld naar maandag 5 februari. Twee van die punten waren het vaststellen van het bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert en de vaststelling van het bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert. De bestemmingsplannen betroffen onder andere de woningbouw in de Haag en de ommuurde tuin. Beide bestemmingsplannen werden door een raadsmeerderheid aangenomen.

De woningbouw zou nodig zijn om realisatie van de plannen tot behoud van het kasteel in Gemert mogelijk te maken. Na opnieuw uitgebreide discussie bleven er niet overbrugbare standpunten. Bij de stemming waren CDA, Dorpspartij, Lokale Realisten en VVD vóór het collegevoorstel om op de driehoekige weide aan De Haag drie boerderijachtige woningen te bouwen en dertien patiowoningen in de ommuurde tuin. Sociaal Gemert-Bakel, Politiek Op Inhoud en D66 zijn van mening dat aldus de ‘historische buitenplaats’ te zeer wordt aangetast en dat de financiële noodzaak om die huizen te bouwen onvoldoende is aangetoond in de stukken. Na afloop van de lange vergadering bleek dat zowel raadsleden als geïnteresseerden op de publieke tribune serieus overwegen het oordeel van de Raad van State te vragen over beide bestemmingsplannen. Alleen de Raad van State kan de bouw rondom Gemerts kasteel nog tegenhouden.

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties