Natuurrijke bermen in gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Gemert-Bakel blijft werken aan natuurvriendelijke bermen. Door minder te maaien krijgen meer planten de kans om te groeien en te bloeien en blijft de berm een geschikte leefplaats voor veel diersoorten, zoals wilde bijen! Komende weken zal worden gemaaid op plaatsen waar de verkeersveiligheid dat vraagt. Het gaat dan om stroken langs fiets- en wandelpaden en zichthoeken bij kruispunten en splitsingen van wegen. Op de overige delen van de bermen laten we grassen en kruiden dus groeien en bloeien tot het najaar.

Minder vaak maaien en afvoeren van het maaisel

Door onze bermen één keer per jaar of zelf één keer per twee jaar te maaien en het maaisel af te voeren, zorgen we ervoor dat ze gevarieerder en bloemrijker worden. Bloemrijke bermen vormen een leef-, voedsel- en voortplantingsplaats voor o.a. struweelvogels, vlinders en wilde bijen.

Niet alles maaien

Je zult zien dat bij iedere maaibeurt een deel van de berm wordt overgeslagen of dat de bermen aan beide zijden van de weg om en om gemaaid worden. Wanneer in een keer alles wordt afgemaaid, verdwijnen alle schuilplaatsen en al het voedsel voor de dieren die in de berm leven.

Zelf helpen – doe (n)iets voor de natuur!

Wil je zelf ook wat doen om vlinders, vogels, wilde bijen en andere dieren een te helpen? Doe dan mee aan de actie Maai-Mei-Niet. Door (een deel van) je grasveld of gazon niet te maaien in de maand mei kunnen verschillende kruiden tot groei en bloei komen. Bloemen zoals de paardenbloem, madeliefje, bijenkorfje en ereprijs kunnen prima groeien tussen het gras en krijgen de kans om tot bloei te komen wanneer je in de maand mei de maaimachine even laat staan. Voor veel insecten vormen deze bloemen een welkome voedselbron, geef deze een kans om tot bloei te komen. Ook na de maand mei kun je tot tien keer meer bijen aantrekken door niet elke week te maaien, maar bijvoorbeeld om de 3 à 4 weken! Zorg er ook voor dat je niet alles tegelijk maait, laat bij iedere maaibeurt een deel staan.

Zelf aan de slag met Maai-Mei-Niet? Je kan je grasveld of gazon aanmelden via de website www.maaimeiniet.nl en leuke tips ontvangen. Tel in het laatste weekend van de campagne (31 mei, 1 en 2 juni) jouw bloemen en kruiden in een vierkante meter van je gazon en geef deze online door, zodat jouw nectarscore wordt berekend! Kijk voor meer informatie op www.maaimeiniet.nl

Maai-mei-niet en laat kruiden zoals pinksterbloemen, paarse dovenetel, paardenbloem en boterbloem tot bloei komen! Vlindersoorten zoals het oranjetipje en de pinksterbloemlangsprietmot zullen ervan profiteren.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties