Nieuwbouwwijk Doonheide krijgt eigen basisschool

In de Gemertse nieuwbouwwijk Doonheide komt een basisschool. De gemeente Gemert-Bakel heeft voor fase III van de wijk een programma van eisen opgesteld. Daarin is 5000 vierkante meter aan onderwijshuisvesting opgenomen.

“De bestaande basisscholen in Gemert-Noord, Kindcentrum De Samenstroom en Jenaplanschool De Pandelaar, zitten al aan de max”, zegt onderwijswethouder Wilmie Steeghs. “Gemert Noord groeit in de komende jaren en dat betekent dat er meer kinderen naar school gaan. Er is dus meer onderwijscapaciteit nodig en dus is er ruimte voor een nieuwe school”.

Gemeente en schoolbesturen werken samen aan een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting. Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) zit volgens de wethouder in de afrondende fase. Aan de schoolbesturen is gevraagd om aan te geven of en onder welke voorwaarden zij willen participeren in een nieuwe school. Wanneer de school er komt is nog niet duidelijk: “Zo snel als mogelijk”, benadrukt Steeghs. “want de andere scholen zitten vol en Doonheide breidt zich in een rap tempo uit. Gezien het aantal geplande woningen gaan we de oprichtingsnorm van 200 leerlingen voor een nieuwe school wel halen”.

Plan Doonheide III is 6,6 hectare groot. Er komen maximaal 230 woningen, waarvan minimaal 30 % in de sociale sector.

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties