Omwonenden tegen opslagloods aardappelen

Een tiental gezinnen dat rondom de plek woont waar een nieuwe aardappelloods zou moeten komen heeft daartegen bezwaar aangetekend. Zij vinden dat de gemeenteraad moet voorkomen dat de grote aardappelopslagloods komt aan De Bleek, aan de zuidoostrand van De Mortel.

De familie is van plan om een loods te bouwen waar zo’n zesduizend ton aardappelen in kan worden opgeslagen. Het gaat om aardappels die er in de winter worden opgeslagen en in het voorjaar weer worden afgevoerd.

Burgemeester en wethouders willen wel meewerken aan het plan van de betreffende ondernemersfamilie. Via hun raadsman roepen de omwonenden de gemeenteraad nu op het college terug te fluiten.

Het college wil toch aan het bouwplan meewerken omdat het past in het Gemert-Bakelse voornemen de plattelandseconomie te stimuleren, versterken en minder eenzijdig te maken.

Bron: Eindhovens Dagblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties