Ontwikkeling locatie ‘De Oude Bron’ in Handel           

Een nieuwe plek van samen wonen en ontmoeten

Het college van Gemert-Bakel heeft op 19 december 2023 ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de locatie ‘De Oude Bron’ in Handel. Ook heeft het college kennisgenomen van een nieuw schetsontwerp voor het nabijgelegen plein. Het stedenbouwkundig plan is gemaakt door ontwikkelaar BL Huisvesting en voldoet aan de randvoorwaarden die de gemeente vooraf stelde op basis van waardevolle inbreng vanuit het dorp Handel. Hiermee kan worden voorzien in de woning- en parkeerbehoefte in Handel met herstel van cultuurhistorie.

Woningbouw

Na oplevering van de huidige MFA in april 2015 is op de voormalige locatie van het dorpshuis ruimte vrijgekomen, bedoeld voor woningbouw. In 2019 is er een koopovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar BL Huisvesting voor de verkoop van dit perceel. Op dit inmiddels braakliggende terrein worden 17 woningen gerealiseerd, waarvan 13 in het betaalbare segment vallen. Er komen 28 nieuwe parkeerplaatsen bovenop de al aanwezige 21 parkeerplaatsen. Ook is er plek voor cultureel erfgoed door de Hoeve Handel terug te brengen in het straatbeeld. Volgens het stedenbouwkundig plan kan het parkeerterrein aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat ook betrokken worden bij evenementen op het plein.

Plein dorpscentrum

Naast woningbouw kan er een ruimtelijk, aantrekkelijk en groen dorpscentrum gerealiseerd worden. Uitgangspunt voor het schetsontwerp was het realiseren van een flexibel plein. Een plein dat ruimte biedt voor ontmoeten en daarnaast voor het organiseren van diverse activiteiten die voor het dorp Handel belangrijk zijn. In dit ontwerp is rekening gehouden met de punten die meegegeven zijn uit de motie van de gemeenteraad die afgelopen zomer is ingediend. Het dorpsoverleg Handel en de parochie zijn betrokken geweest tijdens de ontwerpfase. Ook is een nieuw digitaal informatiebord meegenomen in het ontwerp waar informatie over, door en voor Handel gegeven kan worden.

Wethouder Hanneke Coppens: “Met dit stedenbouwkundig plan en schetsontwerp kunnen we samen een stap voorwaarts zetten, zodat dit unieke dorp ook in de toekomst een vitaal dorp is waar iedereen graag woont of komt wonen. Hoe mooi is het als we hiermee samen de rijke geschiedenis van Handel een nieuwe toekomst kunnen geven!”

Inloopavond

Voor inwoners wordt op donderdag 18 januari 2024 samen met ontwikkelaar BL Huisvesting een inloopavond georganiseerd. Iedereen kan dan het stedenbouwkundige plan voor locatie de Oude Bron en het schetsontwerp voor het plein komen bekijken en hierover vragen stellen. Ook kunnen inwoners feedback geven op het schetsontwerp voor het plein.

Vervolgstappen

Voor locatie ‘De Oude Bron’ dient ontwikkelaar BL Huisvesting nog dit jaar een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag in. Deze aanvraag wordt getoetst door de gemeente en volgens de wettelijke procedure afgehandeld. Na goedkeuring van de raad wordt de omgevingsvergunning verleend en zal de ontwikkelaar starten met de woningbouw.

De feedback op het schetsontwerp voor het plein, dat is opgehaald tijdens de inloopavond, wordt geïnventariseerd. Met deze input wordt het ontwerp verder uitgewerkt om te komen tot een definitief ontwerp voor het plein. De aanpassingen aan het plein kunnen nog in het komend jaar van start gaan.

Gemeente Gemert-Bakel    

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties