Participatieplan van de Provincie met de N279 tussen Veghel en Asten

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten te verbeteren. De volledige inhoud van het voornemen en de manier waarop participatie vorm wordt gegeven, staat in de bibliotheek op de website van de Provincie Noord-Brabant.

De N279 speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Oost-Brabant. Vanwege de toename van het autogebruik, de groei van de Brainport Regio en verstedelijking neemt het verkeer toe op deze weg. Dit leidt dagelijks tot files en verkeersopstoppingen in de ochtend- en avondspits en tot overlast voor de omgeving.

De provincie Noord-Brabant start in afstemming met de omliggende gemeenten (Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten), het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat met een verkenning om te komen tot oplossingen voor de N279 Veghel – Asten. Het doel van de verkenning is om op basis van onder meer verkeersonderzoek en vanuit het participatietraject de meest geschikte oplossing te kunnen bepalen.

Meer informatie over het participatieproces leest u op de website van de provincie Noord-Brabant in de participatieaanpak.

Reageren op het voornemen van uitvoeren verkenning N279 Veghel – Asten

Heeft u zoals genoemd aandachtspunten en ideeën die u in wilt brengen en die bijdragen aan bovengenoemde uitgangspunten, dan horen wij die graag. U kunt deze aangeven:

  • Via de website van de provincie Noord-Brabant over de N279: Van 23 mei 2024 t/m 7 juli 2024 kunt u op een kaart op het meedenkplatform op de website uw reactie plaatsen.
  • Per mail N279@brabant.nl
  • Schriftelijk door uw reactie te sturen naar: Provincie Noord-Brabant, t.a.v. Project N279, Postbus 90151, Postcode 5200 MC ‘s-Hertogenbosch. Wilt u s.v.p. uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u een reactie sturen.

Meer informatie over het project N279 leest u op www.brabant.nl/N279. Heeft u vragen over het project en of de procedure? Mail naar N279@brabant.nl, bel naar de omgevingsmanager (Mw. M. Alders, 073-681 2812), of stel uw vraag tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

De volledige versie van deze kennisgeving is op 23 mei 2024 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. U kunt deze ook lezen op de website van gemeente Gemert-Bakel bij Actueel Nieuws https://www.gemert-bakel.nl/actueel-nieuws.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 27 juni 16:00 uur.

Raadsvergadering 4 juli 19:30 uur.

Advertenties