Raadscommissies

De eerstvolgende vergaderingen van de commissie Financiën en Bestuur, commissie Ruimte & Mobiliteit en de commissie Sociaal Domein staan gepland op 20, 21 en 22 juni 2023. De aanvangstijden van de raadscommissies is 19.30 uur.

Publiek is welkom, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv

Spreekrecht – wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dit kan zowel gaan over de geagendeerde onderwerpen als onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u zich dan uiterlijk 24 uur van te voren aan via griffie@gemert-bakel.nl.

Dinsdag 20 juni – Financiën en Bestuur, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming:

  • Jaarrekening 2022, incl. presentatie huisaccountant
  • 1e financiële rapportage 2023
  • Bouwgrondexploitatie
  • Voorbeeldprogramma begroting (zorg, welzijn en onderwijs)

Woensdag 21 juni – Ruimte en Mobiliteit, 19.30 uur

Informeren en opiniëren

  • Uitbreiding bedrijventerrein Bakel/ visie Overschot en Oldert (op verzoek raadslid)
  • RIN Kasteel reactie op eindontwerp Kasteel (op verzoek raadslid)

Voorbereiden besluitvorming

Verklaring van geen bedenkingen tbv het realiseren van 136 vakantiewoningen locatie Grotel 5 in BakelVaststelling bestemmingsplan Ripspark GemertVaststelling bestemmingsplan Binderseind 50 GemertVaststelling bestemmingsplan De Berken, MilheezeKerkenvisieVerleggen grens bebouwde kom Gemert ten gunste van ontwikkeling De Haag/  Kasteel  

Donderdag 22 juni – Sociaal Domein, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming Speelbeleid Uitvoering motie Bakels Genot / Fuse Harmonisatie inkomensnorm minimaregelingen  

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda van de drie commissies met bijlagen staat op onze website: https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl/

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties