Raadsvergadering 1 februari en vervolg op 5 februari

Gezien de enorm drukke agenda van de raadsvergadering van donderdag 1 februari (en bijna allemaal bespreekstukken) is besloten dat de raadsvergadering opgesplitst wordt. De raadsvergadering zal voortgezet worden op maandag 5 februari 2024. Het vervolg van de raadsvergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Beide raadsvergaderingen worden live uitgezonden door Omroep Centraal TV.

Raadsvergadering donderdag 1 februari 2024, 19.30 uur

 • Vaststelling grondprijzen bouwkavels 2024 (incl. toelichting op de nieuwe systematiek)
 • Centrumplan Milheeze
 • Groenstructuur en beleidsplan
 • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert
 • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument
 • Nieuwbouw Commanderij College
 • Renovatie theaterzaal De Eendracht
 • 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • Wijziging GR Reiniging Blink vanwege uittreden PreZero
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Smartpark 2024

Raadsvergadering maandag 5 februari 2024, 19.30 uur

De onderstaande drie onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • Vaststellen bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert
 • Vaststelling bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert
 • Regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport

Aansluitend kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd die tijdens de raadsvergadering op 1 februari niet behandeld worden wegens tijdsgebrek.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv.

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda met bijlagen staan op onze website: https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl/

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties