Repair Cafés maken repareren lonend en groots!

Je denkt als vrijwilliger dat je deelneemt aan een lokaal clubje in Gemert maar dan blijk je verzeild in een mondiale beweging van ruim 3000 geregistreerde Repair Cafés. En in een proces van verbetering van afvalscheiding om minder restafval per inwoner te realiseren!

Zeventien Repair Cafés uit de regio ontmoetten elkaar op woensdag 17 april in het Handelshuys te Uden. Repair Café Uden had dit event georganiseerd met als doel de gemeenschappelijke basis te versterken door ervaringen te delen. 

Het is nodig om je positie te bepalen in de ‘Vang’-regelingen van Rijk en gemeenten. ‘Vang’ staat voor “van afval naar grondstof”. Veel van wat mensen weggooien is eigenlijk geen afval. In het kader van duurzaamheid wordt immers van oud papier al nieuw papier gemaakt, van scherven en potjes weer nieuw glas, van GFT compost, etc. Veel grondstoffen worden hergebruikt en niet meer verbrand. Bij grof huishoudelijk afval en vooral bij elektrische apparaten is reparatie en recycling vaak haalbaar. En daar ziet men een duidelijk taak voor de Repair Cafés. Ruim 70% van de aangeboden reparaties wordt immers met succes afgesloten. Dat betekent dan een besparing voor de eigenaar en op de kilo’s afval.

Door verschillende workshops over het organiseren, het repareren, educatie, duurzaamheid en circulariteit konden de verschillende deelnemers kennis en ervaring uitwisselen. Dit werd bijgestaan door wethouder Van den Heuvel van Uden, beleidsambtenaar gemeente Maashorst Hiltja Hoff, Dennis Hermans, projectleider circulaire economie van provincie Brabant en Paul Bekkers van het KW1College.

Repair Café Gemert-Bakel nam deel aan het overleg met 6 vrijwilligers en geeft de complimenten aan Repair Café Uden voor de voorbeeldige organisatie. Een volgend event staat al op stapel.

Wilt u iets laten repareren? Drie keer in de maand is ons Repair Café geopend in het Kunstlokaal in Gemert. Reparaties kunnen telefonisch en digitaal aangemeld worden. Een kop koffie staat klaar! Zie voor meer informatie ook de website repaircafegemertbakel.nl

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Bisschop vormt vormelingen 31 mei 19:00 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties