Sint Jorisgilde luistert bruiloft op

Het Sint Jorisgilde Gemert bracht op zaterdag 25 mei een vendelgroet aan het kersverse bruidspaar Livia en Marc. Livia is de dochter van Anastasia de Guerre – gravin de Marchant et d’Ansembourg. Ook bij Anastasia bracht het gilde een vendelgroet, in mei 1988 bij haar bruiloftsplechtigheid in Swalmen

Anastasia is een nicht van de huidige beschermvrouwe van het Sint Jorisgilde, Odilia Jurgens- barones van Harinxma thoe Slooten. In 1988 was de beschermvrouw Odilia er wel bij. Nu kon ze vanwege haar gezondheid niet aanwezig zijn.

Het bruidspaar toonde zich blij verrast met de vendelgroet. Voor sommige oudere leden van het Sint Jorisgilde was het ook een welkome herontmoeting met “de beheerder” van het terrein. Hij wist nog van het vorige bezoek in 1988 en liet de gildebroeders gastvrij toe in zijn woning. Ondanks zijn hoge leeftijd van 93 jaar wist hij alle gildebroeders te voorzien van koffie met koek. Met een afscheidsrondje op het terrein nam het Sint Jorisgilde afscheid van het gezelschap. Het gilde wenst het bruidspaar een zonnige toekomst toe

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 27 juni 16:00 uur.

Raadsvergadering 4 juli 19:30 uur.

Advertenties