Snelheidsremmende maatregelen Burgemeester de Bekkerlaan en President Gerartsstraat

Al geruime tijd wordt verzocht om de snelheid in de straat vanaf de Burgemeester de Bekkerlaan tot en met de President Gerartsstraat te verlagen van 50 km/uur naar 30 km/uur. Vanwege een aantal bouwplannen in de directe omgeving van deze straat kan een uitgebreide herinrichting, zoals in de Vondellaan, voorlopig niet plaatsvinden.

Om toch enigszins tegemoet te komen aan deze wens, hebben we besloten om in het voorjaar van 2024, als het openbaar vervoer weer gebruik kan maken van de Vondellaan, een aantal wegversmallingen aan te brengen. In overleg met bewoners van de straat zijn de meest effectieve locaties bepaald waarbij rekening is gehouden met de bereikbaarheid van percelen.

Deze wegversmallingen staan weergegeven in een overzichtstekening op https://cmsoo.gemert-bakel.nl/file/snelheidsremmers

Planning

Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2024 worden uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden wordt de weg niet afgesloten.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Martijn van der Wijst of mail naar gemeente@gemert-bakel.nl of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties