Subsidie Landschap verdubbeld!

Het gemeentebestuur heeft de bijdrage aan de subsidieregeling StiLa (Stimuleringskader Landschap) van 25.000 verhoogd naar 50.000 euro per jaar. Dat betekent dat er jaarlijks voor 100.000 euro subsidie kan worden gegeven, want de provincie legt er weer 50.000 euro bovenop.

Alle bewoners in het buitengebied van gemeente Gemert-Bakel kunnen gebruik maken van deze subsidie voor de aanleg en beheer van landschapselementen. Met de aanleg en beheer van landschapselementen wordt onze gemeente groener en mooier. Planten en dieren krijgen een groter leefgebied en vaak kunnen landschapselementen het ene natuurgebied met het andere verbinden. Door die verbindingen kunnen dieren zich beter verspreiden en zijn ze minder kwetsbaar voor o.a. klimaatveranderingen. Je kunt denken aan poelen, houtwallen, vogelbosjes maar ook aan een vrijstaande landschapsboom en bloemrijke randen langs akkers of weiden. Als je meedoet aan de aanleg kan ook het beheer voor 6 jaar worden gesubsidieerd.

Heb je interesse? Je kunt contact opnemen met Martien Vinken de Landschapscoördinator van het Brabants Landschap: info@martienvinken.nl. Hij komt bij je langs om de mogelijkheden te bespreken en samen een plan te maken.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties