Twee woongebouwen in plan Het Ripspark (Gemert)

Stichting Goed Wonen gaat aan de Drossard de la Courtstraat 4 blokken van 4 appartementen slopen. Op deze plek komen twee nieuwe woongebouwen. Elk woongebouw biedt ruimte aan 10 appartementen voor een- of tweepersoonshuishoudens. De werkzaamheden starten medio 2024. Deze sloop en nieuwbouw zijn onderdeel van de herinrichting en -ontwikkeling van het plangebied Het Ripspark.

We starten binnen Het Ripspark met de bouw van appartementen op de plek van de Gerarduskerk. Later in het project gaan we in de Drossard de la Courtstraat aan de slag. Tussen en rondom de drie woongebouwen komt volop groen. De begraafplaats blijft hierbij behouden. Deze wordt meegenomen in de (her)inrichting van het groen. Natuurlijk zorgen we dat er daarbij voldoende ruimte over blijft om te parkeren. In de loop van 2024 en 2025 zullen de gebouwen opgeleverd worden.

Bron: website Stichting Goed Wonen

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties