Uitnodiging informatiebijeenkomst autoluw centrum Gemert

Het college heeft besloten hiervoor een pilot te houden, hetgeen inhoudt dat we de Nieuwstraat tijdelijk willen inrichten als voetgangersvriendelijke zone door deze af te sluiten voor auto’s.

Ben je belangstellend of belanghebbend en voel je je betrokken kom dan naar de informatieavond op woensdag 15 mei 2024 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, inloop vanaf 19.00 uur. Tijdens deze informatiebijeenkomst heb je de gelegenheid om vragen stellen.

Wat houdt deze pilot precies in? Via deze pilot meten we:

  • Welke gevolgen de afsluiting van de Nieuwstraat heeft voor de verkeersstromen, de parkeersituatie en de bereikbaarheid.
  • Hoe bezoekers, winkeliers, ondernemers en omwonenden een autoluw centrum beleven en ervaren. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties