Uitnodiging informatiebijeenkomst N272

De provincie Noord-Brabant gaat de provinciale weg N615-N272 vanaf de rotonde met de N279 (Berenkuil in Eindhoven) tot de rotonde met de N605 (Time Out in Gemert) aanpakken. Dit project loopt al enige tijd. Samen met de N615 werd het als één project beschouwd.

Voor de N272 is al een ontwerp vastgesteld. Helaas is het niet gelukt om tot een oplossing voor de Beekse Brug te komen waar alle partijen mee in konden stemmen. Uiteindelijk heeft de provincie in 2022 besloten de N615 en de N272 als twee aparte projecten te behandelen. Zo kan de N272 nu toch aangepast worden, voor een betere doorstroom, veiligheid en leefbaarheid in de kernen.

Een aantal ontwikkelingen maakt dat het ontwerp voor de N272 dat er al ligt, opnieuw bekeken moet worden. Zo zijn er ontwikkelingen in de regio en is er een nieuw verkeersmodel gelanceerd, waardoor het ontwerp opnieuw doorgerekend moet worden.

Samen met ingenieursbureau Tauw is de provincie nu bezig met onderzoeken en haalbaarheidsstudies om het ontwerp toekomstbestendig te maken. Waar nodig wordt het ontwerp aangepast. Hierbij wordt ook de omgeving betrokken.

Voor alle geïnteresseerden uit de omgeving organiseren provincie Noord-Brabant en ingenieursbureau Tauw een inloopbijeenkomst over de N272.

Op deze avond kun je het ontwerp zien zoals dat er nu ligt. De provincie en Tauw lichten toe op welke delen van de weg nog verbeteringen of aanpassingen overwogen worden. Verder geven zij informatie over de stand van zaken, de vervolgstappen en de planning.

Wanneer?

23 januari 2023van 17:00 uur tot 20.30 uur

Waar?

Gemeentehuis Gemert-Bakel, Ridderplein 1, Gemert

Het programma

Er wordt twee keer dezelfde presentatie gegeven. Voor, tijdens en na de presentatie is er volop ruimte om vragen te stellen.  

17:00:  Aanvang bijeenkomst

17:30 – 18:00: Presentatie

19:30 – 20:00: Presentatie

20:30: Einde bijeenkomst

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

Meer informatie

Algemene informatie kun je vinden op www.brabant.nl/n272. Hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 4 juni 19:30 uur.

Commissievergadering 18,19 en 20 juni 19:30 uur.

Advertenties