Vanaf 1 januari 2024: de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?
Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor veel van wat je buiten ziet, ruikt en hoort. Het gaat hierbij om alle regels van gemeente, waterschap, provincie en rijk voor wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?
Je krijgt vanaf 2024 met de Omgevingswet te maken als je iets wilt (ver)bouwen aan je huis of tuin. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om je huis te verbouwen, een boom wilt kappen, een evenement wilt organiseren of als je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast je bedrijfspand. Hiervoor heb je misschien een vergunning nodig. Of je moet een melding doen. Dit kun je straks opzoeken en aanvragen in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in jouw buurt. Bijvoorbeeld als je buren een garage willen neerzetten. Je bent dan belanghebbende.

Wat is het digitale Omgevingsloket?
Het digitale Omgevingsloket is een website. Je vindt er alle informatie en regels over de omgeving van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. Via dit loket kun je online controleren of je een vergunning nodig hebt. Je kunt via het Omgevingsloket online een vergunning aanvragen of een melding doen bij gemeente, provincie of waterschap. Uiteraard kun je ook altijd (eerst) een afspraak maken aan de gemeentebalie of bellen/mailen met de gemeente over je aanvraag voor een vergunning.

Heb je al een vergunning gekregen of je aanvraag ingediend vóór 1 januari 2024?
Als de gemeente, het waterschap of de provincie je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft dan niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie je aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet dan wel zorgen dat alle stukken voor 1 januari a.s. compleet zijn aangeleverd. Dit doe je tot 1 januari 2024 nog in het oude Omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?
Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelden. Vanaf dan gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van de gemeente over naar een onafhankelijke partij; de kwaliteitsborger. De Wkb geldt vanaf 1 januari a.s. eerst alleen voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1). Denk daarbij bijvoorbeeld aan: vrijstaande woning, fiets- of voetgangersbrug, recreatiewoning en een kleine bedrijfshal.

Wat betekent de Wkb voor jou?
Als jouw bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1, dan moet je vanaf 1 januari 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Zonder kwaliteitsborger kun je dan geen bouwmelding doen. Ook mag je dan niet beginnen met bouwen.

Nieuwe werkwijze is wennen
De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) vragen vanaf 1 januari a.s. om een andere werkwijze die voor iedereen nieuw is. In het begin zal dit best wel wennen en ontdekken zijn. Het nieuwe digitale Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd: de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen bij zijn/haar (ver)bouwplannen volgens deze nieuwe wetten en werkwijze. Kijk voor meer informatie alvast op www.gemert-bakel.nl/de-omgevingswet.

Vragen?
Als je voor jouw bouwplan of –initiatief vragen hebt over de Omgevingswet en/of wet Kwaliteitsborging bouwen, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer  0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl. Als je vanaf 1 januari a.s. hulp nodig hebt bij het aanvragen van een vergunning via het nieuwe digitale Omgevingsloket, kun je ook bij ons terecht.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties