Veranderingen bij de pastores van de parochie

Zoals U weet is kapelaan Candido per 1 april benoemd in het bisdom Rotterdam. Als vervanger voor hem mogen we Pater Spiritijn Kenneth Ofama begroeten. Pater Kenneth komt uit Nigeria uit een gezin van acht kinderen. Hij is op 5 juni 2023 naar Nederland gekomen als pater van de congregatie van de Heilige Geest in Gennep. Hij woont nu in Handel en gaat voorlopig aan de slag als priester-stagiair. Wij heten hem van harte welkom in onze parochie.

Nieuw bij de Pastores van de Parochie is ook Marieke Kapma-Drent. Zij gaat als projectleidster Familiepastoraat aan de slag in onze parochie. Marieke is een Groningse van geboorte en is na haar opleidingen en werk in de zorg en haar studie theologie drie jaar lang verantwoordelijk geweest voor het gezinspastoraat is Wijchen. Deze taak gaat zij samen met de andere pastores en vrijwilligers nu op projectbasis op zich nemen in onze parochie. 

Wij wensen beide nieuwelingen heel veel succes in onze parochie en hopen op een leuke, gezegende en vruchtbare samenwerking.

Helaas moeten wij vermelden dat Frank van de Geld, onze zeer gerespecteerde diaken, na vijf intensieve jaren onze parochie gaat verlaten. Na vele jaren als diaken in verschillende parochies werkzaam te zijn geweest, wil hij het voorlopig even rustig aan doen. De genoemde versterkingen binnen de Pastores van de Parochie waren voor hem de aanleiding om met een gerust gevoel een stap opzij te doen. Hij zal vlak voor de zomervakantie afscheid nemen. Wij zijn Frank veel dankbaarheid verschuldigd voor het vele werk dat hij belangeloos voor onze parochie verzet heeft. We zullen zijn warme uitstraling hier zeker missen. Wij wensen hem en zijn gezin het allerbeste en hopen hem hier in onze parochie zeker nog eens te mogen begroeten.

Parochie H. Willibrordus

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties