Verkenning gedeeltelijke doorstart project Oudestraat-Dribbelei

De komende tien jaar bouwen we samen 2400 woningen in Gemert-Bakel, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio. Het college wil dat er vooral voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen gebouwd worden. Het project Oudestraat-Dribbelei zou hier een grote bijdrage aan leveren. Helaas is het project sinds afgelopen zomer stil komen te liggen door het tijdelijk stopzetten van de woningbouwontwikkeling door de eigenaar van het zuidelijk deel van het plangebied.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 7 november 2023 besloten om te verkennen of het project Oudestraat-Dribbelei in afgeslankte vorm doorgestart kan worden. Het gaat hierbij om het meest noordelijk gelegen deel aansluitend aan het verlengde van de Antoon Roelofsstraat. Met het tijdelijk stopzetten van de woningbouw door de grondeigenaar van het zuidelijk deel van het plangebied, is voortzetting van het project Oudestraat-Dribbelei in zijn huidige vorm namelijk niet meer mogelijk. Door de focus nu te leggen op alleen het noordelijk deel zetten we in op de gewenste woningbouwversnelling. Mogelijk kan er in de toekomst alsnog, weliswaar gefaseerd, tot de ontwikkeling van het volledige plangebied gekomen worden.

Woningbouwversnelling

Wethouder Wonen, Hanneke Coppens: “Hoe het noordelijk deel van Dribbelei er precies uit komt te zien, is nog niet te zeggen. Het moet in ieder geval passen bij onze Woonvisie. Een aantrekkelijke woonomgeving met verschillende soorten woningen die betaalbaar zijn voor iedereen, daar zet ik me voor in!”

Meer informatie > Woningbouwversnelling | Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties