Vondellaan bijna klaar

De aansluiting van de Boekelseweg met de straat Doonheide is klaar, maar blijft nog even afgesloten: men is nog bezig met het fietspad aan de linkerkant vanuit Gemert gezien, en ook de bermen vanaf de Molenbroekseloop moeten nog ingericht worden met bomen en struiken en worden nog ingezaaid. Dat betekent dat er nog vrachtwagens en ander materieel op de weg komen te staan en dat zou gevaarlijk zijn voor doorgaand verkeer.

Bij het Pastoor Poellplein is ook de aansluiting van die straat op de Vondellaan klaar, maar ook daar blijft de weg nog even afgesloten totdat trottoirs en bermen klaar zijn.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 27 juni 16:00 uur.

Raadsvergadering 4 juli 19:30 uur.

Advertenties