Voortzetting vergadering Commissie Ruimte en Mobiliteit van 17 januari

Op woensdag 24 januari 2024 vergadert de Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) nogmaals, aanvang 19.30 uur

Op de vergadering van 17 januari jl. heeft de commissie Ruimte en Mobiliteit niet alle agendapunten behandeld. Daarom wordt deze vergadering voortgezet op woensdag 24 januari 2024. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Groenstructuur en beleidsplan;
  • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert;
  • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument.

De aanvangstijd van de raadscommissie is 19.30 uur. Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv 

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties