Wethouders uit de Peel bezoeken Gemertse klimaatadaptieve wijk

Wethouders van gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten, Someren, Helmond en Deurne in de Peel werken samen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Met name door deze veranderingen is er een toename van hoosbuien, hitte en droogteproblematiek. De wethouders en hun gemeenten willen samen de Peel weerbaar maken tegen deze veranderingen. Om die reden brachten de wethouders op vrijdag 12 april een werkbezoek aan de wijk Doonheide in Gemert. In deze nieuwe wijk is ruimte voor water en groen, zodat er een oplossing wordt geboden voor de klimaatveranderingen. Hierdoor is deze wijk een voorbeeld voor andere wijken in de Peel. Door dit werkbezoek doen de verschillende gemeenten in de Peel inspiratie op en leren zij van elkaar.

De rondleiding

De rondleiding startte in de straat “Moederkruid” gelegen in de wijk Doonheide, een wijk met een klimaatadaptieve inrichting. Bijzonder aan deze woonwijk is dat het openbaar groen voornamelijk bestaat uit kruidenrijk grasland, grasveldjes, bomen, struiken en bosplantsoen gelegen in wadi’s. Waterberging en groen zijn hier gecombineerd en versterken elkaar. Op het bloemrijk grasland in deze wijk wordt een ecologisch beheer van maaien en afvoeren uitgevoerd. Vrijwilligers van lokale natuurwerkgroepen voeren minimaal 1 x per 3 jaar een monitoring uit van de vegetatie op basis van de nectarindex. Na de rondgang in het Moederkruid vervolgden de wethouders hun weg naar de Peelse Loop die in het verleden gekanaliseerd is om het water van de Peel af te voeren naar rivier de Aa. De Peelse Loop is weer teruggebracht in een vorm die het water vasthoudt en de groei van flora en fauna stimuleert.

Ook brachten de wethouders een bezoek aan de 3D-geprinte brug. Deze brug is niet heel groot, maar is wel volledig uit een printer gekomen. De techniek van 3D-printen speelt een grote rol in de toekomst en het milieu. Er is namelijk minder materiaal nodig voor productie én er blijft minder afval over.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties