Woningbouw Dribbelei-Oudestraat Gemert afgeblazen

De bouw van ruim 100 woningen aan de Dribbelei-Oudestraat in Gemert gaat niet door. De ontwikkeling in het betreffende plangebied is niet langer haalbaar, omdat een van de beoogde ontwikkelaars zich heeft teruggetrokken. Dat betekent tevens een schadepost van ruim vier ton voor de gemeente.

De gronden in het gebied zijn in handen van meerdere bezitters. De eigenaar van het zuidelijk deel heeft juni vorig jaar aangegeven niet verder te gaan met ontwikkeling. De beide andere eigenaren hebben aangegeven op dit moment geen haalbaarheid te zien in de voorziene ontwikkeling van het plan onder de door de gemeente gestelde eisen en voorwaarden. De eigenaars hebben zich dan ook niet bereid verklaard om een intentieovereenkomst met de gemeente aan te gaan voor de ontwikkeling van het plangebied.

De gemeente heeft aan onderzoeks- en advieskosten en aan inhuur personeel meer dan vier ton uitgegeven. Omdat er nu geen sprake meer is van een ontwikkeling dienen de kosten te worden afgeboekt ten laste van de jaarrekening 2023

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties