Woningbouwversnelling in Gemert-Bakel krijgt vorm

De gemeente Gemert-Bakel heeft de ambitie om te groeien naar 35.000 inwoners. De woningbehoefte voor eigen inwoners van de gemeente is groot. De komende 10 jaar bouwen we daarom samen met ontwikkelaars 2.400 woningen. In 2023 zijn grote stappen gezet om deze ambitie waar te kunnen maken. Samen met ontwikkelaars werken we aan ruim 30 woningbouwprojecten, die samen goed zijn voor bijna 2.100 woningen.

Wethouder Wonen, Hanneke Coppens: “‘We zetten alle energie op de grotere woningbouwprojecten, alleen dan kunnen er snel veel woningen gebouwd worden. Het resultaat is zichtbaar; er wordt gebouwd! En dit jaar hebben we het fundament gelegd om de komende jaren nog honderden woningen extra te kunnen realiseren. De woningbouwversnelling in onze gemeente krijgt daarmee nu echt vorm.”

Woningbouw in alle kernen

Op verschillende plekken in de gemeente wordt momenteel al druk gebouwd. Denk aan Doonheide II en de Fitland-locatie in Gemert, de Paterslaan in De Rips en enkele herstructureringslocaties van Goed Wonen in verschillende kerkdorpen. In 2023 stelde de gemeenteraad voor acht woningbouwplannen, waaronder Roessel 2 en Roessel 6 te Bakel en De Berken in Milheeze, een bestemmingsplan vast. Deze bestemmingsplannen maken de bouw van 236 woningen mogelijk. Tenslotte zijn er eind 2023 nog een behoorlijk aantal ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegd. Naar verwachting kunnen deze plannen, samen goed voor ruim 250 woningen, in de loop van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Prioritering woningbouwprojecten

Sinds eind 2022 werkt de gemeente Gemert-Bakel met een zogeheten prioritering voor woningbouwprojecten. Op dit moment zijn er 31 woningbouwprojecten geprioriteerd. Binnenkort kunnen we de eerste projecten gaan afronden. Het college heeft besloten één nieuwbouwproject toe te voegen aan de prioritering en gaat dit begin 2024 met de initiatiefnemer oppakken. Het gaat om een woningbouwplan aan de Groeskuilen te Gemert. Op deze locatie kunnen ruim 30 woningen gerealiseerd worden voor verschillende doelgroepen. Meer informatie over de verschillende projecten en nieuwe mijlpalen rondom woningbouw in Gemert-Bakel worden via de gemeenterubriek gedeeld. Ook op de website www.gemert-bakel.nl/woningbouwversnelling is de laatste informatie beschikbaar.

Gemeente Gemert-Bakel    

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties