Woon jij in een huurwoning?

Hopelijk heb je niet te maken met een onbetrouwbare verhuurder of misstanden zoals discriminatie, intimidatie of te hoge huur. Als dat wel zo is, kun je dat vanaf 1 januari 2024 melden bij de gemeente via het Meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Dit meldpunt kan je vinden op de website van de gemeente: www.gemert-bakel.nl/meldpunt-wet-goed-verhuurderschap. Een melding maken is kosteloos en kan ook anoniem.

Wat doen we met je melding?

Als uit de melding blijkt dat de verhuurder zich niet aan de regels houdt (volgens de Wet goed verhuurderschap), dan bieden we je graag hulp. De gemeente kan een waarschuwing of boete geven aan de verhuurder.

Wet goed verhuurderschap

In deze wet staan de regels waaraan verhuurders zich moeten houden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Deze regels beschermen woningzoekenden en huurders.

Regels

De 7 regels waar een verhuurder aan moet voldoen:

 1. Niet discrimineren
 2. Niet intimideren
 3. Maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 4. Geen onredelijke servicekosten vragen
 5. Een schriftelijk huurcontract maken
 6. De huurders schriftelijk informeren over
  • rechten en plichten
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactgegevens van de verhuurder
  • informatie over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten
 7. Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Buitenlandse werknemers

Om buitenlandse werknemers in een huurwoning beter te beschermen, moeten verhuurders zich aan extra regels houden. Een huurovereenkomst moet apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Ook moet de verhuurder de buitenlandse werknemer schriftelijk informeren in een taal naar voorkeur, tenzij er een andere taal gebruikt kan worden die de buitenlandse werknemer begrijpt en waarin hij helder kan communiceren.

Kijk voor meer informatie over de algemene regels op de website van de Rijksoverheid.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties